Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 6kg Samwoo XZFTBL6

470