Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 8kg Samwoo XZFTBL8

500