Cuộn vòi chữa cháy Dragon DN50 20 mét, 13 bar – Việt Nam