Cuộn vòi chữa cháy Dragon DN65 20 mét, 13 bar – Việt Nam